ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN


[tintuc]

Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã có đề xuất sẽ mở rộng thêm địa giới hành chính TP Đồng Xoài. Theo đó, để đưa thành phố Đồng Xoài lên đô thị loại II bắt buộc phải mở rộng không gian đô thị của thành phố này.

Theo dự kiến, địa giới thành phố Đồng Xoài sẽ được mở rộng thêm từ một phần phía Bắc và một phần phía Đông của huyện Đồng Phú. Cụ thể, diện tích của thành phố Đồng Xoài sẽ là 310,5km2, tăng thêm 142,8km2 so với địa giới hành chính cũ, tức diện tích TP Đồng Xoài sẽ được tăng thêm 85%.

Trong đó, xã Thuận Phú sẽ có 60,5ha thuộc TP Đồng Xoài, xã Đồng Tiến sẽ có 43,3 km2 thuộc TP Đồng Xoài, xã Tân Phước sẽ có 17,3km2 thuộc TP Đồng Xoài, xã Tân Hưng sẽ có 21,6km2 thuộc TP Đồng Xoài.

Sau khi phân tách thành công, diện tích còn lại của xã Thuận Phú sẽ được sáp nhập vào xã Thuận Lợi và diện tích còn lại của xã Đồng Tiến sẽ sáp nhập vào xã Đồng Tâm.

Phân cấp hành chính TP Đồng Xoài:

TP Đồng Xoài sau khi được mở rộng thêm địa giới sẽ có 7 phường: Tân Bình, Tân Đồng, Tân Phú, Tân Thiện, Tân Xuân, Tiến Hưng, Tiến Thành và 3 xã: Đồng Tiến, Tân Thành, Thuận Phú.

Sau khi các thành viên tham dự cuộc họp đã đồng ý với đề xuất mở rộng thêm diện tích TP Đồng Xoài cũng cần được đảm bảo sự phát triển hài hòa cho cả thành phố cũng như phân hoạch ranh giới hợp lý nhất để thuận tiện trong việc quản lý hành chính, phát triển hạ tầng,...

Ông Huỳnh Minh Anh phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã đề nghị các sở ngành và các địa phương liên quan tổ chức khảo sát, kiểm tra thực địa tại các khu vực điều chỉnh để đưa ra kết quả thống nhất cuối cùng, trước khi trình UBND tỉnh và các bộ ngành xem xét quyết định.

[/tintuc]

Tin liên quan